EUROVENT RLT TUV Erp MagiCAD MagiCloud

Zpět na seznam produktů

Klimatizační jednotka MANDÍK v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Sestavné klimatizační jednotky pro ATEX (ATmosphèreEXplosible) jsou určené pro centrální distribuci a úpravu vzduchu pro průmyslové využití s výbušným prostředím. Jednotky v EX provedení jsou uzpůsobeny tak, aby se zabránilo vznícení elektrostatickým nábojem. Jednotky jsou kompletně vyrobeny a certifikovány v unikátním bezrámovém provedení.
 
U jednotek spol. Mandík byly provedeny konstrukční úpravy komor dle ČSN EN 1127-1, ČSN EN 13463-1,  ČSN EN 14986 a vypracována dokumentace, která popisuje jednotlivé konstrukční opatření pro použití zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dokumentace dále obsahuje analýzu nebezpečí dle ČSN EN 13463-1 a protokoly z měření, které ukládají zmíněné normy (měření vodivosti propojení, zkouška oteplení).
Veškerá potřebná dokumentace je uložena u autorizované osoby č. 210 z FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉHO ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU, státní podnik v Ostravě-Radvanicích (www.ftzu.cz). Na základě toho bylo jednotkám Mandík přiděleno číslo, které je také následně uvedeno na vydaném prohlášení o shodě výrobku.
 
Společnost Mandík také nabízí zpoplatněnou certifikaci touto autorizovanou osobou státního podniku FTZU na jejíž základě pak bude jednotka nositelem označení EX.

 
       
 
                                                       

Charakteristika

 • vzduchové výkony od 500 do 99 250 m3/h
 • celkově 89 typových velikostí ve čtvercovém, obdélníkovém a transportním průřezu
 • jednotky pro ATEX spadají do vyjímek EKODESIGN podle nařízení EU 1253/2014
 • certifikované opláštění jednotek Mnichovskou laboratoří TÜV-SÜD
 • certifikace EUROVENT a možnost návrhu v energetických třídách až A+ a vystavení energetického štítku
 • certifikace podle požadavků německého sdružení výrobců vzduchotechnických zařízení RLT a možnost návrhu v energetických třídách až A+ a vystavení energetického štítku certifikovaným německou společností TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 • jednotky ve vnitřním nebo venkovním provedení
 • jednotky v provedení pozinkovaném
 • hladký vnitřní povrch ve standardním provedení bez dodatečných montážních úprav
 • provedení ve standardní konfiguraci - přívodní a odvodní části jednotky nad sebou/vedle sebe, nebo v podstropním provedení
 • všechna elektricky nevodivá spojení vodivě přemostěna (např. spojení komor mezi sebou a základovým rámem, tlumící vložky s pláštěm jednotky, atd.)
 • veškeré kovové díly jednotky vodivě pospojeny Cu vodičem
 • pro prostředí s nebezpečím výbuchu je použito vždy jen certifikovaných pohonů (ventilátor + motor) a ty jsou opatřeny termistorovou ochranou
 • všechny elektrické součásti jsou uzemněny a celá jednotka celkově uzemněna centrálním zemnícím bodem situovaným na ventilátorové komoře
 • revizní a servisní otvory opatřeny ochranou mříží
 • široká škála velikostí a účinností deskových rekuperačních výměníků
 • pokud v jednotkách dochází ke vzniku kondenzátu, je použit speciální eliminátor klapek v hliníkovém provedení
 • klade se důraz na vysokou kvalitu prověřených a certifkovaných nakupovaných komponentů
 • je kladen důraz na snadný přístup pro servis a údržbu
 • možnost prodloužení záruky až na 60 měsíců
 

Parametry pláště

Jsou certifikované zkušebnou TÜV-SÜD Mnichov podle EN 1886.
Pro celou výkonovou řadu M, P a T vzduchových výkonů 500 - 100 000 m3/h.
Mechanická stabilita: D1 (M)                         Prostup tepla: T3
Třída netěsnosti opláštění: L1 (M)                         Součinitel tepelných mostů: TB2
Netěsnost mezi filtrem a rámem: 0.5% - F9 (M)
Útlum pláště v pásmu: Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
  dB 14 23 26 36 38 40 47
 

Použití v prostředí

  Ex- zóna: 1; 2
  Skupina zařízení: II
  Kategorie zařízení: 2; 3
  Výbušná atmosféra: G
  Skupina plynů: IIA; IIB
  Teplotní třída: T1-T4
 

Funkce klimatizačních jednotek

  Filtrace vzduchu - kapsové antistatické filtry a filtry s aktivním uhlím
  Doprava vzduchu - volná oběžná kola s AC motory certifikovány pro EX prostředí
  Úpravy vzduchu - ohřev - vodní, kondenzátor

 - chlazení - vodní, přímý výparník

 - rekuperace - desková (křížový/protiproudý výměník), kapalinová

  Útlum hluku - kulisové tlumiče
 

Jednotky jsou navrženy dle norem

  ČSN EN 13463 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  ČSN EN 1127 - Výbušná prostředí
  ČSN EN 60079-20 - Výbušné atmosféry
 

Technický návrh klimatizačních jednotek

  Klimatizační jednotky je možné navrhovat pomocí návrhového softwaru AHUMAN.
  AHUMAN nabízí rychlý a přehledný návrh, včetně výstupního technického listu a dalších výstupních formátů jako je PDF nebo DWG.
  Návrhový program je možné stáhnout v části KE STAŽENÍ.
  Naši specialisté Vám bezplatně pomohou s technickým návrhem řešení.
  V případě zájmu kontaktujte naše obchodní zástupce KONTAKTY