EUROVENT RLT TUV Erp MagiCAD MagiCloud

Zpět na seznam produktů

FDMDPožární klapka

FDMD – Požární klapka je uzávěr v potrubním rozvodu vzduchotechnického zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu v místech osazení.

 

Charakteristika

  • klapky od ø 100 do 200 mm
  • CE certifikace dle EN 15650
  • testováno dle EN 1366-2
  • klasifikováno dle EN 13501-3+A1
  • požární odolnost až EIS 120
  • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list třída 2
  • korozivzdornost dle EN 15650
  • cyklování C 10 000 dle EN 15650
  • ovládání klapek mechanické nebo pomocí servopohonu
  • pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 500 Pa