ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij willen u informeren over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

A. Gegevens en de verwerking ervan
MANDÍK verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:
Alle verstrekte gegevens worden verwerkt en bewaard voor een periode waarin u een actieve klant bent en voor een periode van 5 jaar na afronding van de laatste bestelling.

B. Dataveiligheid 
Uw gegevensbescherming is voor ons van cruciaal belang, daarom hechten wij er veel belang aan dat uw persoon wordt beschermd. We maken volledig gebruik van de technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang, hun vernietiging of misbruik van deze gegevens te voorkomen. Ook het type gegevensbescherming wordt regelmatig gecontroleerd.
 
C. Zakelijk recht 
U verliest de controle over uw gegevens niet. U kunt deze op elk moment openen en wijzigen. Als bedrijf heb je de volgende rechten: het recht om de verwerking te bevestigen, gegevens te wijzigen, te verwijderen, de verwerking te beperken, door te geven, bezwaar te maken tegen verwerking en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de raad van toezicht. In het geval van verwerking met vrijwillige toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.
 
Als u in dit verband vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen info@mandikbenelux.com