EUROVENT RLT TUV Erp MagiCAD MagiCloud

Zpět na seznam produktů

Speciální aplikace klimatizačních jednotek MANDÍK       Kliknutím na náhled přejdete do fotogalerie
Projekt CHERNOBYL – speciální klimatizační jednotky s hodnocením seismické odolnosti
Na přelomu let 2016/2017 se společnost Mandík věnovala výrobě speciálních vzduchotechnických jednotek do projektu vybudování nového sarkofágu zničeného reaktoru černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině.
Kopule ocelového sarkofágu o hmotnosti 36 000 tun a rozměrech 260 x 165 x 110 m byla nasunuta na starý sarkofág vybuchlého 4. reaktoru černobylské elektrárny a tím stal se největší pojízdnou stavbou světa.
Jednalo se o objednávku 39 ks klimatizačních jednotek různých velikostí s celkovým vzduchovým výkonem přesahující
365 000 m3/h.
Jednotky museli být podrobeny hodnocením seismické odolnosti dodávek strojních zařízení do jaderných elektráren. Hodnocení prováděla nezávislá soukromá společnost z Plzně, která pomocí metody ANSYS a pomocí měření v laboratoři vydala podrobnou zprávu potvrzující, že jednotky spol. Mandík splňují náročné požadavky zadávajících firem na této speciální zakázce. Mnohé ze zařízení byly navíc vyrobeny v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).


       Kliknutím na náhled přejdete do fotogalerie
Projekt Dieter HEIN – speciální aplikace integrovaného chladícího okruhu
V roce 2017 byla dodána sestavná klimatizační jednotka včetně integrovaného kompresorového okruhu o vysokém chladícím a odvlhčovacím výkonu pro objekt německé společnosti Dieter HEIN výroby a distribuce masných výrobků, ve kterém je důležité udržovat konstantní teplotu a danou maximální relativní vlhkost vzduchu.
Společnost Dieter HEIN sídlící v Osnabrücku ve spolkové zemi Dolní Sasko je rodinnou společností s více než 80 letou tradicí v oboru výroby klobás a veškerých masných výrobků. Společnost zaměstnává přes 280 pracovníků, vlastní pobočky po celé spolkové německé republice a spolupracuje s mezinárodními distributory, kteří distribuují jejich výrobky do celé Evropy i USA.
Protože byly na jednotku kladeny vysoké nároky na odvlhčovací výkon a teplota po zchlazení vzduchu nižší než -10°C, bylo přistoupeno k řešení pomocí dvou pístových kompresorů pracující s chladivem R448A o vypařovací teplotě -20°C. Chladící okruh vzduch ochlazuje, odvlhčuje a odebrané teplo vrací zpět přívodnímu vzduchu nebo odvádí teplo do zásobníku teplé užitkové vody.
Parametry jednotky:
> Vzduchový výkon 3600 m3/h
> Chladící výkon 48 kW
> Odvlhčovací výkon 30 kg/h
> Topný výkon 85 kW


       Kliknutím na náhled přejdete do fotogalerie
Projekt Clinicum Alpinum AG – klimatizační jednotka v bazénovém provedení s integrovaným TČ
V roce 2017 byla dodána sestavná klimatizační jednotka Mandík v bazénovém provedení a integrovaným kompresorovým odvlhčovacím okruhem pro větrání a úpravu vzduchu bazénu vysokohorské kliniky v Gaflei v Lichtenštejnsku.
Objekt Clinicum Alpinum je určen výhradně pro léčbu nemocí způsobené stresem. Gaflei se nachází 1500 m.n.m. Kapacita objektu je 250 pacientů s dobou léčení 8-12 týdnů.
Parametry jednotky:
> Vzduchový výkon 7000 m3/h
> Odvlhčovací výkon 50 kg/h
> Lakované provedení celé jednotky v RAL 7004